Notas 1r trimestre


Educació fisica
He sacat un 5 per que hem porto be, porto roba de recambi i vaig el que em diu la professora.

Sociales
He sacat un 5 per que he aprobat el examen oral, hem porto be i vaig la feina.

Visual i plastica
He sacat un 4 per que no he entregat totes les fiches de treball.

Musica
He sacat un 1 per que no he fet la feina, a vegades parlo, no se tocar la flauta i vaig suspender el examen.

Optativa
He sacat un 5 per que he fet la feina.

Religió
He sacat un 5 per que hem porto be i vaig la feina.

Catala
He sacat un 5 per que tinc bon comportament i vaig fer tot el resum del llibre.

Castellano
He sacat un 6 per que vaig la feina i tinc bon comportament.

Biologia
He sacat un 6 per que he aprobat els examens amb bona nota i tinc bon comportament.

Huerto
He sacat un 5 per que vaig fer molt be el power point.

Mates
He sacat un 5 per que tinc bon comportament i vaig aprobar el examen

Tecnologia
He sacat un 6 per que vaig la feina i em porto be.

Ciutadania
He sacat un 6 per que treballo be i tinc bon comportament

No hay comentarios:

Publicar un comentario